dhomme

Cú sốc Covid-19 đã khiến thị trường bất động sản có những thay đổi đáng kể. Khách hàng chú trọng đến những căn hộ
D-Homme, dự án căn hộ tại Trung tâm Chợ Lớn với những đầu tư mạnh về tiện ích sức khỏe đang nhận được sự