Phân khúc bất động sản ven sông Sài Gòn đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của