D-Homme, dự án căn hộ tại Trung tâm Chợ Lớn với những đầu tư mạnh về tiện ích